De internationella frågorna är viktiga för Svensk biblioteksförening. Inriktningen på det internationella arbetet är att främja långsiktighet och skapandet av hållbara strukturer för biblioteksutveckling. Av den anledningen har Svensk biblioteksförening som sin huvudstrategi valt att kanalisera sitt internationella arbete genom nordiskt samarbete, europeiska organisationer (EBLIDA och LIBER) och IFLA-medlemskap. Svensk biblioteksförening har valt att kraftsamla resurser och engagemang på långsiktiga samarbeten och projekt istället för att sprida resurser på olika, mer kortsiktiga insatser. Det internationella arbetet och samarbetet med andra länder skall präglas av ömsesidigt lärande.