Svensk biblioteksförening vill med denna rapport göra några nedslag i aktuell läsforskning och ge en inblick i det läsfrämjande arbete som bedrivs på folkbibliotek och skolbibliotek, men också den regionala biblioteksverksamhetens stöd för utveckling av det läsfrämjande arbetet. Det är förstås ett enormt ämne. Vårt huvudfokus är barn och unga, i linje med den prioritering dessa har i bibliotekslagen. Målgruppen för rapporten är förstås verksamma inom biblioteken, men förhoppningen är att den också kan ge beslutsfattare en inblick i vad biblioteken och bibliotekarierna bidrar med när det gäller läsning. Den är inte menad som en handbok utan mer som en utgångspunkt för en diskussion om det som är en så central del i biblioteksarbetet – läsfrämjande.