I slutet av 2009 tillsatte Svensk biblioteksförenings styrelse ”Utvecklingsrådet för driftsformsfrågor”. Uppdraget var att följa frågan om biblioteksentreprenader samt förelägga styrelsen ett förslag till beslut om ställningstagande i frågan. Rådet överlämnade sin rapport till styrelsen den 3 december 2010. 
En rapport från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för driftsformsfrågor.