Sedan flera år samarbetar Svensk biblioteksförening med Kenyas biblioteksförening (KLA) för att dela erfarenheter och kunskaper om bibliotekets roll i samhället, att bygga en stark organisation, samt att driva politiskt påverkansarbete.

Rapporten Stronger together – a joint development project between Swedish Library Association and Kenya Library Association 2013 – 2017 innehåller bakgrund, innehåll, erfarenheter och resultat av det nuvarande samarbetet. Till rapporten finns ett antal bilagor:  Avsiktsförklaring, KLA:s stadgar, KLA:s strategiska plan, enkät, analys enkät, analys avslutande enkät, intervjufrågor, lagförslag KLA samt citatsamling.