Omstart för Expertnätverket för företagsservice på bibliotek!

Det blir bland annat en föreläsning med Erik Enqvist, patentingenjör på PRV och som träffar många små- och nyföretagare. Han kommer bland annat att prata om varumärkesskydd och hur viktigt det är för företagare. En punkt kommer också att vara diskussion om vilka frågor och tjänster nätverket ska lyfta fram och driva, samt tid för erfarenhetsutbyte. En styrgrupp på 2–3 personer som tillsammans med kontaktpersonen planerar nätverksträffarna ska också utses.

Sista anmälningsdag: 12 november
Fullständigt program (pdf)

Teams-länk skickas till anmälda deltagare inför mötet.

Du, eller din institution, behöver vara medlem i Svensk biblioteksförening.

Välkommen med din anmälan!

Anmäl dig

Läs mer om Expertnätverket för företagsservice på bibliotek