Seminariet är tyvärr inställd!

Är du student på masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)? Eller läser du biblioteks- och informationsvetenskap? Då kan du passa på att delta på årets studentseminarium.

Studentseminariet arrangeras av Lunds universitet i direkt anslutning till Mötesplats-konferensen på förmiddagen 14 november. Studenter på både kandidat- och masternivå som läser biblioteks- och informationsvetenskap, arkivvetenskap eller museologi uppmuntras att delta. Det kostar inget att delta i seminariet.

– Studentseminariet är en fantastisk möjlighet att diskutera en text du har skrivit, säger Lisa Engström, lektor vid Lunds universitet och en av arrangörerna.

Texten kan vara en tidigare inlämnad examinationsuppgift, en bearbetning av en examinationsuppgift, en idé till uppsats eller helt fristående. Temat för seminariet är detsamma som för konferensen: ”Uppdrag Demokrati: fri information, möten och läsning i en polariserad tid” och din text ska kopplas till detta.

– Men det är ett brett tema, så tänk fritt, uppmanar Engström.

Vill du veta mer om studentseminariet? Mejla Lisa Engström: lisa.engstrom@kultur.lu.se