Regeringen föreslår att 250 miljoner kronor avsätts årligen under 2018 till 2020 för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.

Det innebär att 250 miljoner kronor läggs i den kommande budgeten med syftet att öka utbud och tillgänglighet till biblioteksverksamhet i hela landet.
– Veckan avslutas med jubel. 250 miljoner är en historiskt stor satsning på svenska kommunbibliotek. Det är glädjande att bildning och kunskap kommer upp på den politiska agendan, säger Karin Linder, Svensk biblioteksförenings generalsekreterare.

Pressmeddelande: 250 miljoner till starkare bibliotek (öppnas i nytt fönster)