Från och med nästa nummer av Biblioteksbladet, som ges ut i september, finns föreningens egna nyheter inte längre med i tidningen.

Vi kommer inte att sluta göra medlemsintervjuer, informera om kommande evenemang, styrelsebeslut eller rapportera om medlemmars projekt runtom i landet. Men i samband med att Biblioteksbladet nu görs om både till innehåll och utseende flyttar vi informationen hit, till biblioteksforeningen.se/nyheter. Redan idag publicerar vi det mesta av innehållet här på webbplatsen, som är vår huvudsakliga plattform för information från föreningen.

Generalsekreterarens krönika kommer att finnas kvar i Biblioteksbladet även framöver.