Svensk biblioteksförenings Årets barnrättsutmärkelse Elefanten tilldelas år 2022 Athanasios Patsias, enhetschef vid Biblioteken i Malmö. Han får priset för att han har arbetat fram resurskartläggningsmodellen som har bidragit till att synliggöra om och på vilket sätt barn och unga är prioriterade.

– Det känns jätteroligt att få just den här utmärkelsen. Jag och mina kollegor har de senaste åren genomfört och fortsätter ihärdigt vårt utvecklingsarbete på Kulturförvaltningen i Malmö. Så det är väldigt kul att det uppmärksammas på det här sättet.

Athanasios Patsias är ursprungligen socionom och har arbetat inom socialtjänst i Malmö sedan 1996. Han bytte bana 2012 då han mer strategiskt började arbeta med demokrati, kultur och fritid. Patsias arbetar sedan 2017 på Kulturförvaltningen som enhetschef och jobbar idag med biblioteksverksamhet i de östra delarna av Malmö.

Här kan du lyssna på podden ”Barnrättsnack” på Spotify där Patsias pratar om resurskartläggningsmodellen, öppnas i nytt fönster! 

Du har ju arbetat fram en resurskartläggningsmodell, varför ville du göra det?
– Ursprungsfrågan är: Är våra barn och unga prioriterade i vår förvaltning? Förenklat kan jag säga att vi spånade på en modell där vi ville undersöka hur mycket resurser vi avsätter utifrån tre parametrar. För det första, medarbetare som träffar barn direkt i sin yrkesutövning. För det andra: hur stora lokalytor som är tillfördelade barn och unga i våra verksamheter. Och för det tredje: våra programbudgetar, hur stor del av dessa går till de unga. Vi behövde en grupp att jämföra med och kartlade därför också hur mycket vi lägger på våra vuxna medborgare utifrån samma parametrar.

Varför är det viktigt med en sådan modell?
– Det blir viktigt när man som chef och medarbetare får ett resultat och kan börja iaktta hur det verkligen förhåller sig. Därefter måste man sitta ner och analysera samt börja prata om vilken förflyttning man vill se framåt. Hur kommer det märkas att vi som verksamhet verkligen satsar på barnen? Malmö är en ung stad där cirka 25% av befolkningen är barn och unga mellan 0-18 år. Vi måste tänka nya strukturer, mer samordning kring vårt utbud samt resurssätta vårt dagliga arbete för att kunna nå alla barn och unga.

Vad har modellen gett för resultat?
– Resultatet vi sett efter kartläggningen är att barn och unga inte är prioriterade i tillräcklig utsträckning. Därför måste vi fortsätta det här arbetet. Planen är att vi gör en ny kartläggning 2023/2024 för att se vilka steg framåt som vi gjort. Vi förväntar oss en förflyttning då förvaltningen implementerar barnrätten i hela organisationen och i alla verksamheter. Kartläggningen ger oss en helhetssyn vi aldrig har haft förut och är, vad vi vet, unik i Sverige.

Juryns motivering:
Svensk biblioteksförenings Årets barnrättsutmärkelse Elefanten tilldelas år 2022 Athanasios Patsias, enhetschef vid Biblioteken i Malmö. Tillsammans med en arbetsgrupp bestående av ekonomichef, controller och utvecklingssekreterare på kulturförvaltningen i Malmö stad, har Athanasios Patsias arbetat fram en modell som kartlägger hur mycket resurser som avsätts till barn och unga. Resurskartläggningsmodellen har bidragit till att synliggöra om, och på vilket sätt, barn och unga är prioriterade. Athanasios Patsias och hans kollegors arbete är ett gott exempel på hur en kommun kan gå från retorik till praktik i en systematisk samverkan för att granska och kvalitetssäkra barns rätt till kultur.

Fotograf: Anna Åkerberg.