Svensk biblioteksförenings styrelse har beslutat att fördela 2021 års utvecklingsstöd till två projekt.

Biblioteken i Luleå, Kultur och fritidsförvaltningen får utvecklingsstödet för projektet Litteratur och skapande. Projektet är utformat som ett samarbete mellan Björkskatans bibliotek i Luleå, Konsthallen i Luleå samt fritidsgården på Björkskatan. Litteratur och konst är två olika sätt att uttrycka sig och bearbeta känslor. I projektet vill man väcka tankar och känslor genom litteraturen som barnen och ungdomarna kan uttrycka genom skapande aktiviteter. Aktiviteterna kommer rikta sig till två olika åldersgrupper. Dels mot små barn i åldern 3-6 år där de vid varje träff kommer läsa en bilderbok för att sedan arbeta med olika konstnärliga tekniker på samma tema där barnen får möjlighet att uttrycka sig. Litteratur och konst, fantasi och magi blandas med lek och allvar. Den andra målgruppen är ungdomar i åldern 13-15 år och som kommer arbeta med en liknande uppgift där ungdomarna får skapa en illustration till den litteratur som bokträffen läser. Varje träff läser de en ny text som kan vara allt från novell till dikt. Utifrån denna ram har ungdomarna möjlighet att önska teman för de olika träffarnas litteratur och tekniken för de skapande uttrycken. De får på så sätt vara med och påverka inriktningen så att den känns relevant för dem. Båda målgrupperna kommer kunna arbeta med en blandning av digitalt och analogt skapande.

Bjuvs bibliotek får utvecklingsstödet för projektet Lättläst för alla. Bjuvs bibliotek vill delta i bygget av ett demokratiskt och hållbart samhälle genom att bli bättre på att möta ALLA sina besökare. Det vill de göra genom bokcirklar i lättläst och läsupplevelser oavsett kunskapsmässig och intellektuell nivå. I Bjuvs kommun finns det två grundsärskolor, två LSS boenden och tre dagverksamhet. Biblioteket vill kunna skapa ett starkare band mellan dessa verksamheters deltagare och biblioteket genom att arbeta med bokcirklar på nya sätt och utifrån deltagarnas villkor. De ser att detta skulle kunna bidra till ett mer hållbart arbete. Bjuvs bibliotek vill lära sig mer om bokcirklar för personer med funktionsvariationer och bli bättre på att hitta böcker som passar för alla oavsett ålder, läsvana och intellektuell nivå. Detta vill de göra genom att bjuda in till en föreläsning om bokcirklar för personer med funktionsvarianter. Biblioteket ser ett behov av att arbeta med lättlästa cirklar med målgruppen och göra det på andra sätt än vad de är vana vid att göra när de arbetar med traditionella bokcirklar. Personalen på Bjuvs bibliotek är intresserade av att med utgångspunkt i böckerna de läser tillsammans inspirera till kreativt skapande. För att projektet ska bli hållbart över tid vill de att så många som möjligt från de olika verksamheterna deltar. Biblioteket vill därför bjuda in alla som arbetar med målgruppen inom kommunen för att lära och skapa tillsammans.

Foto: Priscilla Du Preez on Unsplash