Under bokmässans andra dag höll föreningen sitt seminarium ”Bibliotek som samhällsbärare – i vardag och kris” som modererades av Lisa Gemmel, utredare Svensk biblioteksförening.

Panelen diskuterade om bibliotekens roll som kunskapsförmedlare och läsfrämjare står emot förväntan att biblioteken som del av totalförsvaret i kriser ska värna tillgången till faktabaserad och trovärdig information.

Lisa Gemmel började med att läsa lite ur bibliotekslagen och hon tog även upp biblioteksstrategin. Hon fortsatte att berätta om Svensk biblioteksförenings rapport ”Biblioteken och pandemin” där föreningen såg att kommuner hanterade pandemin på olika sätt. Därefter frågade hon panelen om biblioteken är rustade för att klara av kriser.

Eric Haraldsson, skolbibliotekarie i Växjö samt ledamot i läsrådet, berättade att han som skolbibliotekarie såg tydligt hur viktiga skolan och skolbiblioteket med en skolbibliotekarie är för barnen.

– Ett av de viktigaste huvuduppdragen som skolan har är att få elever att må bra, för elever som mår bra lär sig bra också. När elever inte mår bra så kan dem inte heller lära sig och där insåg vi hur viktigt det är att ha tillgång till en skolbibliotekarie som är kan hjälpa att navigera, säger Haraldsson.

Jenny Lindmark Svedgård, biblioteksutvecklare i Region Västerbotten samt medlem i Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens roll i totalförsvaret, svarade med att säga det ser olika ut ute i landet.

– Det vi i nätverket insåg med en pandemi i ryggen och nu med ett krig i Europa att biblioteken ute i landet är rustade på olika sätt för att hantera kriser i samhället.

Susan Pour, bibliotekschef på Biblioteken i Kungsbacka, sa att innan pandemin skulle hon säga att biblioteken absolut är rustade för att klara av en kris men under pandemin insåg hon att allt inte riktigt var klart över hur man skulle hantera vissa saker.

– Vi märkte också av skillnaderna mellan olika kommuner. Där huvudmännen i olika kommuner hanterade pandemin på olika sätt. Som bibliotekschef var det också svårt att få med huvudmännen, säger Susan Pour.

Hon fortsätter med att berätta att huvudmännen, efter pandemin har förstått att biblioteken är en del av totalförsvaret. Lindmark Svedgård höll med Pour och berättade om hur nätverksdiskussionerna har präglats av det som händer runt om i världen.

– Vi uppmuntrar medlemmarna i nätverket att utbilda sig så att de verkligen vet vad det innebär att vara en del av totalförsvaret. Det är viktigt att lära sig hur man ska hantera olika kriser från bibliotekens sida, säger Lindmark Svedgård.

Moderatorn Gemmel frågade panelen vad det är biblioteken försvarar.

Lindmark Svedgård hänvisade till bibliotekslagen som formulerar att vi ska försvara bland annat åsiktsbildning med mera.

– Biblioteken är en del av vårt samhälle och det vi spegla, då är en del av det vi försvarar demokratin och dess rättigheter, säger Lindmark Svedgård.

Haraldsson som jobbar och kommer i kontakt med många unga menar att barnen formar sig själva och att det är vår skyldighet att försvara det. Han säger också att skolbiblioteken är en del av ett politiskt system.

– Vi försvarar människans rätt att få leva som man vill samtidigt som de har skyldigheter att inte skada andra, säger Haraldsson.

Gemmel berättade sedan om bibliotekens alla olika roller, att som bibliotekarie har de olika uppdrag. Hon undrade om biblioteken hinner med att kombinera alla dessa roller.

Pour menar att det går så länge man planerar och har en bra balans mellan de olika uppdragen.

– Vi kan inte bara jobba med det man tycker är kul utan det handlar om att ha en bra planering och se vad samhället behöver, säger Pour.

Sedan pratade Gemmel om framtiden, att det är kristider just nu och att till exempel elpriserna under vinter förmodligen kommer att bli betydligt högre och om det ekonomiska läget. Hon frågade panelen om biblioteken kommer att klara av sitt uppdrag med eventuella sänkta resurser.

– Det är nu vi behövs som mest. Vi kommer att få tänka om och prioritera och biblioteken är duktiga på att ställa om, det har vi sett tidigare. Bestämmer kommunen att de kommer stänga av elen i biblioteket, då får vi använda pannlampor och fortsätta jobba, säger Pour.

Lindmark Svedgård håller med och menar att biblioteken alltid har jobbat under kristider och att de är resilienta.

– Vi får de samhällen vi rustar fram, säger Haraldsson.