I seminariet ”Bibliotekariens roll för ökad läsning” under Biblioteksdagarna 2022 träffade vi först Kajsa Ravin, ordförande i det nyligen inrättade Läsrådet. Hon pratade om läsfrämjande och  bibliotekariens roll i det arbetet.

Kajsa Ravin började med att berätta mer om Läsrådet och hur det är uppbyggt och att de personer som jobbar med rådet har en bred kompetens.

– Det vi kan göra i Läsrådet är att skapa olja i ett system som skapar värde för att möjliggöra att barn och unga blir ett läsande människor, sa Ravin.

Hon fortsatte att berätta att de skulle försöka sätta fokus på läsningens betydande roll i samhället. Ravin menar att det är viktigt att alla förstår läsningens roll i den demokratiska utveckligen. Hon berättade att Läsrådet håller på att ta fram en rapport som de ska skicka till regeringen. I rapporten berättar de om arbetet de gör och sätter fokus för framtiden, vad Läsrådet ska göra.

Karin Linder frågade Ravin om rådet samarbetade med Skolverket varpå svaret blev att de har ett nära samarbete, men att det också handlar om att följa det som händer i skolbibliotekssverige för att förstå vad det är som händer där.

– Systemförståelse och att ta ansvar är viktigt här. Vi måste förstå helheten för att kunna jobba effektivt tillsammans, sa Ravin.

I den efterföljande debatten diskuterade några av riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner om läsning, läsfrämjande och bibliotekens roll. 

De som medverkade var Lawen Redar (S), Kristina Axén Olin (M), Christer Nylander (L). Karin Linder började med att ställa frågan hur politikerna skulle arbeta för att biblioteken skulle bli en valfråga.

Nylander började med att säga att det absolut måste finnas fler bemannade skolbibliotek och att det är viktigt att förstå rollen biblioteken har tagit under pandemin och nu under kriget, men han sa också att han inte trodde att varken biblioteken eller kulturen skulle bli en avgörande valfråga i höst. Axén Olin höll med om att hon inte tror att biblioteken och kulturen kommer att bli en separat valfråga men att läsfrågan är viktig. Redar betonade att läsning är basen för allt lärande och att vi i Sverige står inför en stor utmaning och att både nationella men också kommunala satsningar måste till för att lösa frågan.

Linder frågade även panelen om hur de kommer att satsa på bibliotekarierna. Redar tog upp Hässleholms bibliotek som exempel där bibliotekarierna har en egenmakt, vilket hon menar att man borde arbeta vidare med. Nylander menar att det finns stora sociokulturella skillnaden i landet och att det är viktigt att barn och unga som inte får ta del av kulturen hemifrån få det utifrån. Axén Olin sa att det är viktigt att det finns en bra biblioteksstrategi som ger tydliga uppdrag. Hon påpekade att vi ligger efter med digitaliseringen och att vi måste skydda vårt kulturarv.