Hur har biblioteken hanterat pandemin, hur har verksamheten ställts om och vilka lärdomar har dragits inför framtiden? Det är frågeställningarna när Svensk biblioteksförening arrangerar ett antal hearings med representanter från olika delar av sektorn.

Den 8 oktober genomfördes den första digitala träffen med representanter för den regionala biblioteksverksamheten. Samtalet kretsade mycket kring den digitala omställningen som pandemin skyndat på, de stora skillnader som funnits i hur huvudmännen sett på sina bibliotek och dess roll under krisen. Det samstämmiga intrycket är att biblioteken tagit ett mycket stort samhällsansvar, den digitala omställningen inte går att backa samt behovet av nationellt ansvarstagande för bibliotekens digitala infrastruktur.

Den 20 respektive 22 oktober genomförs fler hearings, då med medlemmar i expertnätverket för folkbibliotekschefer.

– Det är värdefullt för föreningen att samla in erfarenheter av hur biblioteken hanterat pandemin så att vi kan bli bättre på att stötta våra medlemmar, men också för att vässa vårt opinionsbildande arbete gentemot beslutsfattare på alla nivåer, säger Lisa Gemmel, utredare på Svensk biblioteksförening.

Foto: Volodymyr HryshchenkoUnsplash