Save the date! Den 19-20 maj 2020 hålls Biblioteksdagarna i Göteborg och årets tema är biblioteket som aktör i det hållbara samhället.

“Bibliotek är en självklar aktör för samarbeten i lokalsamhället”, står det i föreningens vision.
Biblioteksdagarna 2020 handlar om vad som görs på biblioteken idag och hur vi kan arbeta framåt. Vad ger mest; att driva egna aktiviteter eller att stötta människor som arbetar för att uppnå de globala utvecklingsmålen? Hur identifierar vi samarbetspartners lokalt och nationellt?

Välkommen till två dagar med inspiratörer och föreläsare!