Otillbörlig påverkan från politiker strider mot principen om armlängds avstånd. Även försök från allmänheten att påverka bestånd och annan verksamhet kan leda till en biblioteksverksamhet som väljer att inte köpa in viss litteratur eller som väljer bort viss programverksamhet.

De senaste åren har rapporterna i media om försök till påverkan på bibliotekens program och bestånd ökat. I DIK:s rapport ”Som om vi ska bära hela samhället” säger en av tio bibliotekarier att de utsatts för otillbörlig påverkan från en politiker, 23 procent säger detsamma om allmänheten. I en enkät från Biblioteksbladet uppger nio procent av folkbibliotekscheferna att politiker försökt påverka till exempel bestånd och program. De svarande lyfter fram att politiker ifrågasatt HBTQI-litteratur och försökt stoppa att dragqueens har sagostunder på biblioteken.

För att få en bättre bild av frekvensen och vilken typ av otillbörlig påverkan från politik och allmänhet som finns på biblioteken, har Svensk biblioteksförening och Banned Books Week Sverige skapat ett formulär som ger bibliotek och bibliotekarier möjligheten att rapportera in händelser direkt när de sker. Genom inrapporteringen hoppas vi se var i Sverige incidenterna sker, på vilken grund och om de leder till åtgärd på biblioteken.

Vi hoppas att du vill bidra till inrapporteringen av otillbörlig påverkan på bibliotek! För att rapportera en händelse, klickar du på länken och fyller i formuläret.

För att undvika spam-anmälningar ber vi dig att uppge namn och mejladress när du anmäler en händelse. All sammanställning och rapportering av resultaten kommer att vara anonymiserad.

Frågor om inrapporteringen eller projektet ställs till Lisa Gemmel, press- och opinionsansvarig, Svensk biblioteksförening, via e-post: lisa.gemmel@svbib.se.

Till formuläret