Generalsekreterare Karin Linders krönika från senaste numret av Biblioteksbladet.

”Förutom bibliotekens betydelse för det demokratiska samhällets utveckling och deras roll för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning lyfts deras betydelse för att främja litteraturens ställning fram.”

Citatet kommer från propositionen till 2014 års bibliotekslag. Förslaget som skulle anpassa lagen till de omvärldsförändringar som skett sedan 1996 års bibliotekslag. Lagen skulle vara framåtsyftande och placera bibliotekets verksamhet i den aktuella samhällsutvecklingen. I ett stadigt och lugnt samhälle med fokus på fotboll och om rätt låt vann var det oförargliga formuleringar.

Men sedan 2014 har utvecklingen gått mot ökad polarisering inom så gott som alla områden. Det demokratiska samhällets utveckling är långt ifrån problemfri. Politik blir allt mer medial. De sociala mediernas makt är svårtyglad, vilket diskuteras av politiker som ibland vill använda den och ibland vill inskränka den. Medier är numera ett vapen i cyberkrig och vi riskerar alla att vara duktiga idioter med jämna mellanrum, och antingen slarva med källtilliten eller strunta i sökkritiken. Genom medierna sätts narrativet under såväl krig som pandemi. Den globaliserade medievärlden är ständigt vaken – vi somnar till en världsbild och vaknar till en annan.

I detta svårnavigerade landskap ska Sveriges bibliotek verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsbildning och fri åsiktsbildning. Ingen liten uppgift.

Medier är numera ett vapen i cyberkrig och vi riskerar alla att vara duktiga idioter med jämna mellanrum

Metoderna för att göra detta är enligt lagen att fokusera på litteratur och den jämlika tillgången till den, oavsett publiceringsformat. Som en anpassning till 2014 års aktuella omvärldsförändringar poängteras att folkbiblioteken ska främja kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning. Det kändes kanske framsynt då men nästan naivt idag.

Idag är Marshall McLuhans fras ”The medium is the message” en självklarhet. Med det följer helt andra krav på användaren än att enbart förstå att informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning. Det är långt kvar tills politikerna ser och förstår att bibliotekens roll i informationssamhället inte är grädden på moset utan snarare ryggraden i informationssamhället.

Bibliotekens uppdrag pågår mitt i stormens öga. Uppdraget borde skärpas och anpassas till det rådande informationssamhället med tydlig koppling till den tekniska utvecklingen och med en lag som stöttar.

Det är nog dags att säga det omöjliga. Bibliotekslagen behöver uppdateras.

Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening