23 januari 2019 arrangerar SKL tillsammans med Svensk biblioteksförening och Kulturskolerådet en erfarenhets- och inspirationsdag sprungen ur utbildningsprogrammet ”Mer för fler” som pågått under 2017–2018. Konferensen hålls i centrala Stockholm, och anmälan är öppen till och med 1 november.

Målgruppen för konferensen är i första hand förtroendevalda och chefer inom kultur- och utbildningsområdet, samt representanter från berörda statliga myndigheter. Anmälan är också öppen för dig som är bibliotekarie med en strategisk roll kommunalt eller regionalt. Konferensen hålls på Clarion Hotel Stockholm den 23 januari, och sista anmälningsdag är 1 november.

I ”Mer för fler ”har 32 deltagande kommuner testat metoder och arbetssätt som brukar kallas användardriven innovation eller tjänstedesign. En tredjedel av kommunerna har genomfört hela processen och resterande kommer att avsluta under hösten 2018.

Målet med programmet har varit att stötta biblioteks- och kulturskoleverksamheter att utveckla nya arbetssätt och tjänster för att vara relevanta för fler och nå de grupper som idag inte deltar i verksamheterna. Nu är det dags att dela erfarenheter och idéer.
– Konferensens ger dels en inblick i vad användardriven innovation är, dels exempel på vad de olika kommunerna har testat och fått med sig. Vi får också lyssna till Joy Mogensen, borgmästare i Roskilde där de arbetat mycket med att involvera invånarna i att utveckla olika välfärdstjänster, berättar Maria Jacobsson, expert på SKL, som är en av de drivande i projektet.

Bland annat kommer konferensdeltagarna genom korta övningar själva få pröva metoder och tankesätt från tjänstedesign, för att förstå vad det innebär att involvera användare och skapa lösningar tillsammans med användarna. Under dagen finns de deltagande kommunerna på plats för att berätta om sin process och vad den lett fram till för idéer och nya verksamheter.
– Erfarenhetskonferensen visar på hur bibliotek och kulturskola med hjälp av bra verktyg och metodstöd kan kraftsamla för att nå fler, men också angå fler. Bibliotek sitter inte bara stilla i sin båt och väntar på att fler ska hitta till verksamheten, utan arbetar aktivt för att uppfylla sitt uppdrag att nå alla, säger Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder.

Konferensinbjudan med program (pdf)

Till anmälningsformuläret (nytt fönster)

Foto: Jenny Poncin