Hur kan bibliotekarieprofessionen stärkas och vem ska ta ansvaret för kompetensutvecklingen?

Jenny Lindberg.

Under seminariet En stärkt bibliotekarieprofession – vad säger lärosätena? under Biblioteksdagarna 2019 kommer Jenny Lindberg, fil.dr. i biblioteks- och informationsvetenskap och lektor vid Högskolan i Borås att svara på just den frågan.
Fler studieplatser och en nationell struktur för kontinuerlig kompetensutveckling är två förslag som presenteras i rapporten Profession, Utbildning, Forskning, där de fem lärosätena med biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar ger sin syn på kompetens och kompetensutveckling.

Seminariet kommer att hållas den 17 maj klockan 10.30–11.10 i Helsingborgs konserthus.

Nu har vi öppnat anmälan för Biblioteksdagarna 2019. Passa på och boka nu och få ett rabatterat pris, efter sista mars gäller ordinarie pris (ordinarie pris medlem 4.500 kr, ej medlem 5.500 kr).
För pensionärer och studenter kommer priset att vara detsamma hela anmälningsperioden.

Till anmälan

Fotograf: Henrik Bengtsson