I vår fjärde och sista intervju med styrelsens nya ledamöter möter du Jonas Holm, jurist och senior associate, MarLaw AB.

Vem är du?
– I det här sammanhanget så är jag först och främst en hängiven läsare. Jag började läsa tidigt och mycket och litteraturen har under hela mitt liv varit kanske mitt allra godaste sällskap. Juristyrket är en läsande och skrivande profession men jag försöker alltid avsätta tid för en god roman.

Berätta om ditt engagemang i styrelsen!
– Det är framför allt som passionerad läsare övertygad om litteraturens betydelse för att berika människors liv, gärna med start tidigt i livet, som jag går in i Biblioteksföreningens styrelse. Sedan har jag också som jurist arbetat lite vid sidan av biblioteksverksamheten i ett antal år och med mitt särskilda intresse för digitaliseringens möjligheter kunnat se vilken betydelse biblioteken kommer att kunna spela som kunskapsbanker i framtiden – både för forskning, bildning och yrkesmässig omskolning. De frågorna hoppas jag få arbeta med i styrelsen men jag gissar också att jag kommer att få dela med mig av en del handfast juridik också.

Är det något annat du vill att medlemmarna ska känna till om dig?
– Utöver juristutbildningen har jag en examen från kulturvetarprogrammet med inriktning mot konst och litteraturvetenskap. Jag försöker ta mig en läsdag i veckan och ägnar mig just nu åt Becketts romantrilogi vilket är utmanande läsning. Hade jag inte åldern emot mig skulle jag gå i pension redan nu och ägna mig åt den.

Intervjun publicerades först i Biblioteksbladet nr 4 2020.