Greta Renborgs pris för god marknadsföring av bibliotek går i år till Pia Shekhter.

Juryns motivering:
Pia Shekhter, Biblioteket för musik och dramatik, Göteborgs universitetsbibliotek, tilldelas Greta Renborgs pris 2019 för sitt arbete med att lyfta alla människors demokratiska rätt till musikalisk delaktighet. I Greta Renborgs anda arbetar hon både över geografiska gränser och över folk- och forskningsbibliotekens gränser. I sin omvärldsbevakning reser hon ut i världen och tar även hem världen till Sverige. Pia Shekhters strategiska kamp och påverkansarbete för musiken och dess plats på biblioteken sker med samma glöd lokalt, nationellt och internationellt.

Grattis Pia! Hur känns det att bli tilldelad ett pris för just ”marknadsföring av bibliotek”?

– Jag är mycket glad och hedrad. Särskilt stolt känner jag mig över motiveringen. För mig betyder priset att musikens viktiga roll på bibliotek bekräftas och att musikbibliotekariernas arbete värdesätts. Jag känner mig uppmuntrad att fortsätta mitt arbete med att synliggöra musikens betydelse på bibliotek – lokalt, nationellt och internationellt samt över folk- och forskningsbibliotekens gränser, som det står i juryns motivering.

Under sin bibliotekarieutbildning gjorde Pia Shekhter sin praktik på Musikaliska Akademiens Bibliotek, nuvarande Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm, där hon trivdes väldigt bra från första stund. Och det var den praktiken som blev avgörande för hennes framtida yrkesbana, inte minst för att hon tack vare överbibliotekariens rekommendation blev erbjuden en bibliotekstjänst på Musikhögskolan i Göteborg.

– Jag har nu arbetat drygt trettio år på Musikhögskolan (numera Högskolan för scen och musik). Det har varit mycket stimulerande, framför allt kontakten med studenterna. Under denna tid har många förändringar ägt rum som har påverkat bibliotekets verksamhet. Nya utbildningar har tillkommit, till exempel det eftertraktade musikalprogrammet och masterprogrammet i orkesterspel med ett stort inslag av utländska studenter. Bolognareformen och den nya disciplinen konstnärlig forskning har ställt nya krav på personalen.

Varför är musik viktigt att ha på biblioteken?

– Musik är ett universellt språk som tillhör alla. Det hjälper oss att komma i kontakt med en djupare mening av vår existens. Musik är en del av att vara människa. Musiken är en viktig del av vårt kulturarv – ett arv som inte endast ska arkiveras för framtiden utan även levandegöras idag. För att musiken ska kunna lyftas fram på ett kunnigt och kreativt sätt krävs bibliotekarier och arkivarier med specialkompetens. Bibliotekarier gör musiken tillgänglig genom förvärv, katalogisering, utlån, digitalisering, bibliografiskt arbete, dokumentation och forskning. Bibliotekarier hjälper till att öppna upp en hel värld av musik sin dagliga gärning. Musikens betydelse i människors liv är något vi respekterar och känner ansvar för. Musikens förmåga att bygga broar mellan människor med olika bakgrund och från olika kulturer är en annan fantastisk kvalitet att ta tillvara. Att med hjälp av musik introducera en ny kultur och lära ut ett nytt språk har en stor utvecklingspotential i integrationsarbetet med nyanlända.

Prisceremonin hålls i Svensk biblioteksförenings lokaler i Stockholm torsdag 7 november. Vi ser gärna att ni anmäler er till prisceremonin.
OBS! Det här evenemanget är fullbokat och anmälan är stängd!

Foto: Johan Wingborg