27 maj arrangerade föreningen ”Hållbara samhällen och bibliotek – Live från Malmö”. Denna digitala konferens var på samma gång en inhoppare för de inställda Biblioteksdagarna, och ett arrangemang helt i sin egen rätt. Med fina utvärderingar från deltagarna gav det mersmak för fler digitala event.

Med över 250 deltagare och 13 medverkande som skulle delta via länk från fem olika länder var nivån av både förväntningar och anspänning hög inför dagen.
– När Biblioteksdagarna blev inställda såg vi en möjlighet att göra någonting nytt. Vi ville ge såväl våra talare som våra medlemmar chansen att uppleva något riktigt bra, samtidigt som vi såg en digital konferens som en kompetensutveckling för oss på kansliet. Det är klart att det fanns en viss nervositet för att tekniken skulle fallera, men det gör det å andra sidan på vilken större konferens som helst. Dessutom hade vi proffshjälp i form av producenter och moderator från Altitude Meetings, säger projektledare Karin Martinsson.

Internationella inslag inledde

Dagens första två inslag handlade om allas rätt till information. Inledde gjorde Priyanka Mohan, strategic lead på M S Swaminathan Research Foundation i Indien. Hon berättade om stiftelsens arbete med att skapa förutsättningar för informationsförsörjning till jordbrukare på indiska landsbygden. Genom de lokala folkbiblioteken kan byborna ta del av aktuell forskning, och därmed fatta informerade beslut kring sin verksamhet, och hur den blir mer hållbar. Samtidigt bidrar arbetet till bibliotekariernas kunskap om vilka informationsbehov som finns.

Nästa talare var Johanna Havemann, konsult och coach inom Open Science Communication, som talade om Open Science på den afrikanska kontinenten. Havemann har varit med och skapat forskningsplattformen AfricArXiv, som bland annat har som mål att uppmuntra forskning, och tillgängliggörandet av den, på de många lokala afrikanska språken. Under våren har man arbetat hårt med översättning och informationsspridning kring covid-19.

– Det är alltid intressant att lyfta blicken och se vilka utmaningar som biblioteken har internationellt. Av frågorna till både Mohan och Havemann att döma var det flera som identifierade likheter med vår lokala och nationella biblioteksverksamhet, och dessutom fick inspiration till lösningar och samarbeten, kommenterar Karin Martinsson.

”Panelresa”, utbildningsbibliotek och klimatfokus

Dagen fortsatte med en ”panelresa” med Anya Feltreuter, bibliotekschef Mjölby, Daniel Forsman, stadsbibliotekarie Stockholm, och Karin Grönvall, riksbibliotekarie, som passagerare. Temat var ”Biblioteken under coronakrisen”, och panelen berättade om läget just nu och vilka konsekvenser omställningen i hela bibliotekssektorn har fått i just deras verksamhet. Forsman lyfte bland annat fram de stora konsekvenser nedstängning av folkbibliotek har fått för de grupper som är beroende av offentlig teknik, som bibliotekens datorer och skrivare.

Från Danmark medverkade sedan bibliotekarien Marie Eiriksson Engberg, som är engagerad i frågan om bibliotekstjänster för människor i hemlöshet. Hon har varit med och tagit fram IFLA:s rekommendationer i frågan, och delade med sig av goda exempel från bibliotek runtom i världen som nu under krisen anpassat sin verksamhet med tanke på denna utsatta grupp.

Eftermiddagspasset inleddes med fokus på utbildningsbibliotek, där bland andra gymnasiebibliotekarien Hanna Carlsson i Kalmar medverkade. Hon uttryckte bland annat en oro för att situationen med distansarbete hårdast drabbar de elever med störst behov. Deltog i panelen gjorde även Maria Schedvin, Malmö Stad, och föreningens ordförande Johanna Hansson, Uppsala universitetsbibliotek.

Dagen fortsatte med fokus på klimat, miljö och teknik. Kris De Decker, skribent och grundare av Low-tech Magazine, berättade om hur tidningens nya webbplats drivs enbart av solenergi. Även digital teknik är i allra högsta grad energikrävande, och genom att publicera stora filer och bilder som laddas om varje gång webbplatsen besöks krävs enorm bandbredd. De Decker problematiserade den allmänna bilden att internet enbart hjälper samhället att bli mer hållbart.

Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco, berättade från sitt perspektiv om hur vi bör ta krisen som hjälp att bekämpa klimatproblemen – men inte på bekostnad av ett öppet och fritt samhälle. Genom att till exempel välja bort en del mötesresor och istället välja digitala möten som vi nu vant oss vid, kan vi bidra till att återstarta samhället på ett klimatsmart sätt.

Tips från psykologen

Psykolog Björn Hedensjö pratade om pandemins effekter på oss som individer, och om hur oro kan påverka oss och våra relationer. Han kom också med konkreta tips på hur man kan agera gentemot en kollega eller en biblioteksbesökare som visar tecken på stor oro.

Avslutade konferensen gjorde Nina Simon, Spacemaker och VD för OF/BY/FOR ALL, på temat hur en institution gör sig relevant i lokalsamhället. Hon berättade om sin tid som VD på ett krisande museum i Kalifornien, där hon tillsammans med personalen lyckades vända den negativa trenden genom att göra verksamheten relevant för nya målgrupper. En uppmaning var att fundera på vilka grupper som är helt avgörande för framtiden i verksamheten, och söka samarbete med dem. Och att fundera över vad vi vill förändra efter krisen.

Karin Martinsson är nöjd med arrangemanget:
– Det var helt rätt beslut att köra på med ett digitalt koncept istället för att ställa in helt! Konferensen blev jättelyckad – över förväntan, om jag ska vara helt ärlig. Vi har fått helt fantastisk feedback från såväl deltagare som talare och vi hade också flera medlemmar som fick snurr på Twitter. Så otroligt roligt! Jag hoppas på att vi kommer göra flera event online framöver, parallellt med fysiska. Det ena behöver inte utesluta det andra, säger Karin Martinsson.

Positiva utvärderingar

I deltagarutvärderingen fick alla föreläsare mycket positiv respons, och allra mest uppskattades Nina Simons föreläsning om biblioteket som institution och dess relevans för lokalsamhället. I fritextkommentarerna rosades också moderatorn Anders Mildner, och upplägget som helhet.

Svårt att koncentrera sig en hel dag i digital konferens, för få pauser och ibland lite svajigt ljud var några av de saker flest tog upp som negativt. Många saknade också interaktion under konferensen.
– Vi tar med oss all feedback för framtida arrangemang. Som en av deltagarna skrev i sin utvärdering: ”Det finns alltså utvecklingspotential men var ett bra första försök.” Det tar vi med oss! säger Karin Martinsson.

Alla konferensdeltagare har möjlighet att se föreläsningarna igen i efterhand, via länk som skickades ut 12 juni.