Helsingborg är först ut i hela Norden att vara med i IFLA Library Map of the World.

– Självklart är det roligt att Helsingborgs bibliotek är först, men samtidigt skulle jag önskat att många fler svenska bibliotek hade delat sina projekt. Det finns så mycket bra som görs och som verkligen skulle kunna inspirera kollegor över hela världen, säger Catharina Isberg, bibliotekschef Helsingborgs bibliotek

IFLA Library Map of the World består egentligen av två delar. Dels ger den tillgång till grundläggande biblioteksstatistik från olika länder, dels finns en del som lyfter fram SDG-berättelser som visar hur bibliotek i olika länder bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling och hur olika bibliotek verkar för att möta lokala utvecklingsbehov.

– Att arbeta för att uppnå FN:s globala utvecklingsmål (SDG Sustainable Development Goals) är något som vi alla behöver göra och här är bibliotek väldigt viktiga. Att då kunna dela sina projekt i LMW (Library Map of the World) gör att vi kan dela kunskap och erfarenheter med varandra och lära av varandra. Samtidigt kan andra biblioteks exempel användas för att stärka det lokala utvecklingsarbetet och också stärka svaret på frågan varför man gör ett visst projekt eller har en viss strategi i sitt bibliotek. Det är i vissa sammanhang viktigt att kunna visa på att det finns andra bibliotek som arbetar med liknande aktiviteter, säger Catharina Isberg.

Vad innebär det att vara med där?
– Som jag ser det ger det en ökad synlighet av verksamheten och också det arbete som görs. Dessutom får man en koppling mellan det lokala arbetet och det globala perspektivet. Vi visar att det vi gör och det som många andra gör hänger samman och att vi är ett globalt bibliotekslandskap som verkar för samma mål, säger Catharina Isberg.

Här kan du se hela kartan, öppnas i nytt fönster!