Folkbiblioteken i Lindesbergs kommun föreslås bli helt avgiftsfria genom att samtliga avgifter som uppkommer i samband med lån av bibliotekets medier tas bort.

Förslaget syftar till att fler kan och vill ta del av bibliotekets tjänster och att det ska främja läsning och tillgången till litteratur.

– Vi känner att arbetet mot ett avgiftsfritt bibliotek ligger i linje med vårt demokratiska uppdrag. Inte minst i arbetet mot prioriterade grupper. Om fler kan och vill ta del av biblioteket och dess tjänster blir det ett sätt att arbeta utjämnande för ekonomiskt och socialt utsatta grupper, säger Helena Blixt som är tillförordnad samordnare för Kultur- och fritidsenheten på kommunen.

Hur kommer förslaget att ändra bibliotekariernas arbete?
– Dels försvinner den rent administrativa uppgiften i att skicka ut påminnelser och räkningar av olika slag. Dels kan det underlätta i att få människor att komma till biblioteket och skapa relationer då vi tror att ett avgiftsfritt bibliotek kan ta bort trösklar och öka tillgängligheten. Det skulle även frigöra tid som vi kan använda till att bygga förtroenden med våra besökare, litteratursamtal och annan läsfrämjande verksamhet.

Vad innebär det här för bibliotekarierna och användarna?
– Ett avgiftsfritt bibliotek kan bidra till ett ökat förtroende mellan oss som arbetar på biblioteket och användarna. Biblioteket kan ju liksom andra institutioner ge en känsla av att vara bevakande gentemot låntagarna. När vi får ett avgiftsfritt bibliotek hoppas vi att den känslan, som en del av våra besökare upplever, ska minska.

Vad har ni fått för reaktioner?
– Arbetet mot ett avgiftsfritt bibliotek är något som vi arbetar gemensamt med inom Bergslagsbibblan som är ett samarbete mellan biblioteken i Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg, så vi är fyra bibliotek som driver detta. Det är inte något som vi gått ut med till allmänheten ännu i och med att det inte är avgjort i alla fyra kommuner att det kommer att bli avgiftsfritt. I och med att vi slutade med avgifter under coronapandemin och ännu inte infört det, så tror vi inte att det kommer att bli så stora reaktioner.