Under IFLA:s årliga konferens IFLA WLIC, som i år äger rum i Rotterdam, Holland, kommer de nordiska biblioteksföreningarnas ordföranden att samtala med Thord Eriksson, chefredaktör för Biblioteksbladet.

De kommer att diskutera om IFLA och hur man ser på utvecklingen efter förra årets motion om bland annat ökad transparens, bättre kommunikation och en tydligare linje vid krig och konflikt. I panelen sitter Paw Østergaard Jensen, ordförande från Danska biblioteksföreningen, Laura Rissanen, ordförande från den Finska biblioteksföreningen, Anna-Maria Malm, ordförande, Finlands Svenska biblioteksförening, Þórný Hlynsdóttir / Thorny Hlynsdottir, ordförande, Upplysing – Islands biblioteksförening, Vidar Lund, ordförande, Norska biblioteksföreningen och Helene Öberg, ordförande, Svensk biblioteksförening.

– Jag betraktar biblioteksvärlden från utsidan och historien om IFLA har fått mig att häpna över den försiktighet och tystnadskultur som verkar prägla sektorn. I förlängningen kan detta påverka omvärldens syn på biblioteken på ett inte helt positivt sätt, säger Eriksson.

Vad hoppas du ska komma fram under panelsamtalet?
– Under samtalet vill jag få klarhet i om, och i så fall hur, de nordiska föreningarna reflekterar kring detta. Jag hoppas kunna lämna Rotterdam med en insikt om att ha haft fel, att det ska visa sig att tystnad och ängslighet inte alls är så utbrett som jag har trott, säger Eriksson.

Foto: Sandra Johnson.