27 maj är du inbjuden att delta i Svensk biblioteksförenings första helt virtuella konferens; Hållbara samhällen och bibliotek – Live från Malmö.

Temat för årets biblioteksdagar var formulerat ”biblioteket som aktör i det hållbara samhället”. Biblioteksdagarna 2020 ställdes in och är ett avslutat kapitel – men frågeställningarna är minst sagt högaktuella. Därför vill vi ändå ta chansen att lyfta upp de här frågorna tillsammans med er, i ett nytt format.

Bibliotek = central samhällsfunktion

Projektledare Karin Martinsson:
– När vi fortfarande pratade om Biblioteksdagarna i Göteborg formulerade jag mig såhär: ”Det jag framförallt vill med det här programmet är att förstärka bilden av biblioteket som en avgörande kugge i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Att vi ska se oss som en del av, och inte en egen enhet i, samhällsapparaten.” Jag anade inte då att biblioteken själva redan skulle ha visat precis det; hur väl biblioteksnätverket inte bara anpassar sig till rådande situation och gör det bästa av det, utan också befäster sin roll som centrala samhällsfunktioner. Programmet till den här nya konferensen är inspirerat av vad vi hade planerat för Biblioteksdagarna, men nu med ett annat upplägg.

Live från Malmö

Den 27 maj kommer vi att sända live från STUDIO Meetingpoint i Malmö, där vi skapar en digital knutpunkt för både internationella och svenska gäster som delar med sig av sin expertis och erfarenhet inom ämnet. Som deltagare i konferensen kommer du genom en chattfunktion att enkelt kunna skicka frågor till våra olika gäster, genom dagens moderator Anders Mildner.

Medverkande som hittills är klara:

Ander Mildner, moderator
Björn Hedensjö (Foto: John Guthed)
Marie Engberg Eiriksson
Kris De Decker
Johanna Havemann