Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är ett av fyra bibliotek som fick Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd 2018. Deras projekt Diskmaskinen – en självlärande informationsdiskbot syftar till agilt lärande kring hur studenter frågar och söker på biblioteket för att bygga en informationsbot.

Peter Linde är bibliotekarie på BTH och berättar att idén till projektet växte fram ur en frustration över hur arbetet vid informationsdisken blivit alltmer reducerat till enklare, återkommande frågor av typen ”har ni den här boken?”, ”hur kan jag skriva ut?”, etcetera. Samtidigt utnyttjas högskolans lokaler och resurser allt oftare under tiden då det inte finns någon personal som kan besvara dylika frågor.

– Idén om ”Diskmaskinen” föddes för att kunna hjälpa våra kunder med enklare frågor alla dygnets timmar och hänvisa de komplicerade vidare till en lämplig bibliotekarie när en sådan finns tillgänglig, säger han.

Idag finns det en del amerikanska, engelska och tyska exempel på hur man använt datorprogram som simulerar en fråga/svar-konversation, en så kallad chatbot i referensdisken. Där har man hårdkodat svar på troliga frågor, men på Blekinge Tekniska Högskola har man tänkt ta ett steg längre.

– Vår idé är att försöka få till en tjänst som tar emot feedback från användare för att förbättra chat-upplevelsen och som ställer motfrågor inom ramarna för frågorna som ställs men som även kan anpassa svaren efter vad som svarats tidigare under liknande samtal, säger Peter Linde.

Målet är att utveckla Diskmaskinen så pass att den tar hand om de enklare återkommande frågorna i informationsdisken. Då kan bibliotekarierna ägna sin tid åt mer komplicerade uppdrag, samtidigt som biblioteket ger besökare möjlighet att ställa frågor och få svar även när biblioteket är obemannat.

– I projektet siktar vi på att färdigställa en fungerande prototyp, inklusive webgränssnitt, till en delvis självlärande chatbot tänkt att fungera i informationsdisksmiljö. Vi har ju lång erfarenhet av referensdiskarbete på Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek men framförallt lutar vi oss, i det här projektet, mot vår förträfflige programmerare Kristoffer Lindström, som jobbar deltid på BTHs it-avdelning men som också driver ett eget företag inom spelprogrammering, säger Peter Linde.

Utvecklingsstödet delas ut under hösten varje år, och beslut fattas av styrelsen.

Foto: Fr. vänster – Lasse Bourelius, Kristoffer Lindström och Peter Linde. Fotograf: Dennis Törnström