Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått i uppdrag av regeringen att göra en behovsanalys av skyddsutrustning för samhällsviktig verksamhet utanför vård och omsorg vid nya utbrott av covid-19. Svensk biblioteksförening uppmanar nu i ett brev till myndigheten att inkludera folkbiblioteken i den samhällsviktiga verksamheten.

Denna skrivelse skickades till MSB igår, 28 september, undertecknad av generalsekreterare Karin Linder:

”Svensk biblioteksförening är mycket glada över att detta uppdrag getts till MSB. Den brist på skyddsutrustning som uppstod i pandemins start får inte uppstå igen. Alla offentliga verksamheter som förväntas upprätthålla sin verksamhet under pandemin måste få tillgång till lämplig skyddsutrustning efter behov. Svensk biblioteksförening vill med denna skrivelse säkerställa att folkbiblioteken är inkluderade i den samhällsviktiga verksamhet som ligger till grund för MSB:s behovsanalys.

Sedan pandemin tog fart i Sverige har det varit uppenbart att folkbiblioteken är en viktig kugge i samhället. När andra delar av samhället stängde ner, hölls biblioteken i nästan alla 290 kommuner öppna. Bibliotekarier runt om i Sverige bistod dagligen kommuninvånarna med såväl digital handledning, myndighetskontakter, råd kring säkra källor för covid-19 med mera. Biblioteken utökade den uppsökande verksamheten under pandemin, för att stötta äldre och förhindra att personer i riskgrupper blev alltför isolerade. Sammantaget visar detta på ett stort behov av att bibliotekens verksamheter fungerar som vanligt även under en kris.

I till exempel Västerås och Landskrona är biblioteken en uttalad del av den kommunala krisorganisationen. Biblioteken bidrar med trygghet i kris: de flesta har en relation till biblioteken och biblioteken är en plats dit alla kan komma för att ta del av nyheter och använda internet. Och bibliotekarier är experter på källkritik, något som visat sig nödvändigt under pandemin.

Under pandemin har många folkbibliotek i ännu högre utsträckning fått rollen som medborgarkontor, då många sådana stängde. Människor har kommit till folkbiblioteken bland annat för att få hjälp med att ansöka om sjukpenning, och med migrationsärenden och för att hantera bankärenden. Folkbiblioteken har varit den sista utposten för människor som inte har internet hemma eller som saknar digital kompetens.

Pandemin har visat att folkbiblioteken är samhällsviktig verksamhet. Svensk biblioteksförening menar att det är av yttersta vikt att biblioteken hålls öppna, även vid framtida utbrott av covid-19, eller andra former av kris. Det är då nödvändigt att bibliotekspersonal får den skyddsutrustning som krävs för att kunna utföra sina uppdrag. Svensk biblioteksförening uppmanar därför MSB att inkludera folkbiblioteken i den samhällsviktiga verksamhet som beräknas ha behov av skyddsutrustning vid nya utbrott.”

Bild av Klaus Hausmann från Pixabay