Palle Dahlstedt, professor i interaktionsdesign vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, kommer att inleda Biblioteksdagarna 2024.

Vad är kreativitet ur ett filosofiskt, konstnärligt och estetiskt perspektiv? Vad är relationen mellan kreativa processer och de verktyg och medier som vi arbetar med? Med dessa frågeställningar kommer Palle Dahlstedt att inleda Biblioteksdagarna 2024.

– Kreativitet är ett ord som vi alla använder, och något vi alla utövar, i stort och i smått, men vi funderar sällan på vad det egentligen betyder. Hur ser en skapandeprocess ut, och hur påverkas den av olika faktorer, såsom kunskap, verktyg, hantverk, och så vidare. Jag tror att det är nyttigt att fundera på dessa saker, för alla, säger Dahstedt.

I din forskning undersöker du kopplingen mellan konstnärligt skapande och avancerad teknologi. Varför forska om det?
– Vi påverkas väldigt mycket av våra verktyg, och vår kunskap om dem. De styr vad som går att göra, och vad som är lätt och svårt att skapa. Och de påverkar även hur vi tänker, och vad vi kan föreställa oss. Teknologin utvecklas hela tiden, och ger oss mer och mer avancerade verktyg, och när dessa verktyg också kommer med ganska starka estetiska följder så måste vi vara medvetna om detta för att inte bli osjälvständiga i vårt skapande. Det handlar om balansen mellan input från dig som användare av verktyget och input från den som skapat verktyget. För mig som utövande konstnär och musiker är detta naturligt – jag vill både förstå hur mina egna processer ser ut, men också hur jag kan använda teknologi för att hitta nya konstnärliga uttryck.

Vad kommer du att fokusera på under din föreläsning?
– Jag kommer att prata om skapandeprocessers inre mekanismer, och därigenom försöka klargöra vad som påverkar och styr dessa processer, så att alla som lyssnar blir lite mer medvetna om detta. Jag kommer också att problematisera AI-hypen lite grand, och visa på begränsningarna med dagens ”kreativa” teknologier.

Varför ska man komma och lyssna på din föreläsning?
– Alla människor skapar varje dag, även om det handlar om att skriva ett mejl eller laga mat. Vi skriver texter och spelar musik. Att bli medveten om hur verktyg och teknologi påverkar förutsättningarna för en sådan viktig syssla tror jag är nyttigt för alla. Förhoppningsvis bliv vi lite klokare, tillsammans.

Vad är det viktigaste du vill att deltagarna ska ta med sig efter att ha lyssnat på dig?
– Jag hoppas att de får med sig en medvetenhet om sin egen roll i skapandeprocesser, i relation till dagens avancerade teknologi som både begränsar och möjliggör kreativitet.

Anmäl dig till Biblioteksdagarna 2024