Sedan kriget i Ukraina bröt ut har skolbibliotekarien Hanna Berg Carlsson skickat ut ”källkritiks-begrepp” varje vecka till elever och personal på gymnasieskolan hon jobbar på i Kalmar. Det är ett sätt att utbilda, fortbilda och uppmärksamma olika aspekter av källkritik, främst digital källkritik.

– Jag började egentligen skicka ut de här mejlen ur en slags frustration. Det här läsåret har jag inte kunnat jobba med MIK-undervisning i klasserna särskilt mycket på grund av personalbrist och för mycket långvarig stress. Jag vet att det innebär att eleverna får väldigt lite undervisning om framförallt digital källkritik, men jag var tvungen att fokusera på det jag faktiskt hade tid att göra. Samtidigt kände jag en bit in på vårterminen ett sug efter att jobba med MIK igen, och jag kunde börja trappa upp mina arbetsuppgifter lite. När så kriget bröt ut och det började pratas om krigets osanningar, desinformation och så vidare ville jag göra något, säger Berg  Carlsson.

Mejl-utskick med ett slags ”veckans källkritiks-begrepp” blev ett sätt att nå både personal och elever utan det tidskrävande arbetet som det innebär att gå ut i varje klass och ha genomgångar, vilket Hanna inte hade möjlighet till. Det första begreppet hon tog itu med var desinformation. Hon skrev ner en förklaring av begreppet, och varför det uppstår samt olika syften bakom desinformation. Efter det första mejlet började Hanna göra affischer – en för varje begrepp.

– Alla affischer följer samma mall, men har olika färg. Så efter det har jag bifogat en affisch till varje mejl, och så har jag skrivit ut affischerna och satt upp på vår anslagstavla utanför biblioteket. En liggande version har även snurrat på skolans info-skärmar, säger hon.

Begreppen har Hanna valt utifrån vad hon vanligtvis tar upp i sin undervisning om digital källkritik.

– Efter ett par begrepp började jag försöka skapa någon slags röd tråd och koppling mellan de olika mejlen och begreppen, då skickade jag även ut en fråga till skolbibliotekariekollegiet för att se om där fanns andra begrepp jag borde lyfta.

Hanna säger att mottagandet har varit väldigt bra bland personalen. Rektorn på skolan återkopplade att det var en jättebra idé, och lärare har sagt att de har läst upp mejlen och diskuterat på klasstider. Andra lärare har sparat alla mejlen för att kunna använda i sin undervisning senare.
Hon har totalt fått ut åtta begrepp med förklaringar och resonemang kring dessa.

– Jag tänker att det har blivit en minifortbildning för personal (inte bara för de som undervisar) och kanske att en handfull elever själva har valt att läsa mina mejl, utöver de klasser där lärarna har gått igenom dem. Om så är fallet är jag nöjd. I en av de texter jag läst när jag formulerat det sista mejlet hänvisas det till den ed som alla läkare tar (åtminstone i USA):  ”I will prevent disease whenever I can, for prevention is preferable to cure”. Samma sak tycker jag (och text-författaren) gäller i arbetet med att förhindra des- och missinformation. Vi som vet har ett ansvar. Vi gör det vi kan, och jag kan det här. Lämpligt nog handlade även det sista mejlet om prebunking, och mejlen i sig är ju en form av just det.

Hanna har precis skickat ut det sista mejlet för den här terminen.

– Det är väldigt intensiva tider i skolvärlden i maj – lärarnas blickar börjar bli lite tomma, där ryms bara nationella prov och betygsbedömningar. Och eleverna tänker bara på sommarlov. Så det brukar inte vara lönt att gå ut med ny och viktigt information så här års. Därför har jag valt att runda av och inte köra hela terminen ut. Det känns lite skönt, för det har ändå varit arbete med det varje vecka. Men det har också varit roligt, och ett tillfälle att fördjupa mina kunskaper.

Till hösten är planen att Hanna och hennes blivande kollega ska kunna jobba mer i klassrummen igen, vilket hon föredrar.

– Jag såg detta med mejlutskick som ett alternativ när jag inte kunde vara i klassrummen, men klassrums-mötet är alltid att föredra i min mening. Inte bara för att jag kan förklara saker bättre och mer levande än i mejlformat men också för att relationsbyggandet med eleverna sker där, och det blir så många synergieffekter av att diskutera och prata, bolla med lärare osv. Så arbetet med begreppen fortsätter till hösten, men inte i vecko-mejl. Det kan kanske bli varianter framöver – kanske i form av ett månadsbrev eller liknande. Det har jag inte bestämt än. Nu har vi ju material i form av affischer och länkar, så säkerligen kommer jag använda det på något sätt.

Hanna Berg Carlsson är även kontaktperson för Svensk biblioteksförenings expertnätverk för skolbibliotek och har tidigare jobbat på universitetsbibliotek och som IKT-pedagog.