I vår serie intervjuer med föreningsstyrelsens nya ledamöter har turen kommit till Nick Johnson-Jones.

Vem är du?
– Jag är gift, har två barn och bor i ett gammalt radhus i söderförort, i Stockholm. Sedan 2014 är jag konst- och bibliotekschef i Huddinge kommun. Utöver att jag alltid haft ett stort intresse för kultur i olika former, så har bollen alltid varit min främsta leksak. Något jag med stor glädje delar med mina barn.

Berätta om ditt engagemang i styrelsen!
– Jag ser fram emot styrelsearbetet utifrån föreningens nya vision. Vid det här laget har jag en förhållandevis lång erfarenhet och kan tänka mig att bidra utifrån den på olika sätt, utifrån de behov som styrelsen och föreningen ser. Jag tror att jag är ganska bra på att sätta in biblioteksväsendet och dess olika verksamheter i större sammanhang, i arbetet med stora samhällsutmaningar och/eller i relation till övriga delar av samhällets sociala infrastruktur.

Är det något annat du vill att medlemmarna ska känna till om dig?
– Jag är en samhällsengagerad person som vill göra samhällsnytta. Detta har haft stor betydelse för mitt yrkesval och det jag väljer att lägga tid och kraft på. Jag tycker fortfarande att biblioteket är en fantastisk idé och kan utgöra en förändrande kraft i människors liv när den omsätts till god praktik.

Intervjun publicerades först i Biblioteksbladet nr 4 2020.