Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder skriver angående att Mölnlycke bibliotek tvingades plocka ner information om Pridefestivalen.

Medan mörkret faller i Kuala Lumpur följer jag rapporter om att Mölnlycke bibliotek, som också fungerar som vallokal, rensats på föremål som klassats som politiska symboler. Det är Pride-symboler, som regnbågsflaggor och böcker med regnbågstema.

Tidigare under dagen har IFLA:s årliga konferens inletts i Kuala Lumpur med vackra formuleringar som att biblioteken är viktiga institutioner. I en bisats nämns de politiska önskemålen att biblioteken ska förmedla rätta och rena värderingar i samhället. Några dagar senare ska två kvinnor pryglas för att de öppet visat att de är lesbiska. Homosexualitet är som bekant olagligt i Malaysia. Ett land som berömmer sig med att representera mångfald och demokrati. Vad som är rätta och rena värderingar bestäms av regeringen.

Ansvaret kring varför Mölnlyckebiblioteket tvingades plocka ned Prideinformationen är till en början otydlig. Den lokala valnämndens ordförande lutar sig på rekommendationer från Länsstyrelsen medan Länsstyrelsen säger att det är ett lokalt beslut. Det enda tydliga är att en privatperson initierat processen och att en politiker från Sverigedemokraterna deltagit när föremålen plockades bort. Ett politiskt parti har plötsligt fått ansvaret att definiera vad som är andra politiska partiers symboler och vad som är tillåtet eller ej.

Förvånansvärt få reagerar på de försåtliga underliggande orden om rena och rätta värderingar i inledningstalen till IFLA-konferensen. Talen varvas med dansuppvisningar och sänds via IFLA:s kanaler ut i världen. Talarna vänder sig till de inbjudna internationella gästerna och skapar en delaktighet genom att betona vikten av just vår närvaro. Många är imponerade och talarna får beröm. Panem et circenses.

Mölnlyckehändelsen väcker däremot en del uppmärksamhet. Bibliotekarierna blir heligt förbannade över att ha tvingats ändra sin skyltning under ledning av en politiker. Det är inget politiskt ställningstagande att det nyligen varit en Pridefestival och att biblioteket passar på att lyfta fram det. Biblioteket hamnar i riksmedierna och valnämnden ändrar sitt beslut. Biblioteket får ställa tillbaka prideskyltningen och valförrättandet fortgå. Är då allt bra igen?

Nej verkligen inte.

Önskan att vara den som bestämmer är ofta mycket större än förmågan att fatta ett beslut. Att fatta beslut innebär att man skaffar sig tillräckligt med underlag, har ett konstruktivt kritiskt förhållningssätt och kan följa en logisk tankebana. Det innebär också att man har tillräckligt med tillit till sig själv för att väga för och emot och inte förhasta sig. Uppenbarligen saknade valnämndens ordförande denna kunskap och förmåga. Övertrampet är avsevärt.

Det svenska politiska läget kräver iskalla fötter och en stark förmåga till klarsynt analys. De kommande åren kommer att kräva rakryggade ställningstaganden byggda på kunskap och logik. Tappar vi den förmågan riskerar vi att människor pryglas för att de älskar varandra.

/Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening

Foto från Pixabay