Vid föreningens årsmöte 2019 togs beslutet att göra en grundlig undersökning av folkbibliotek med alternativa driftsformer. Grunden till beslutet var en medlemsmotion, som pekade på att mycket har förändrats kring frågan sedan föreningens senaste uppföljning 2011.

Uppdraget att ta fram en sådan rapport gick till Tankesmedjan Balans, som nu i juni precis har startat arbetet.

Åsa Plesner Foto: Severus Tenenbaum

– Vi ska förutsättningslöst granska vilka effekter som går att se av att ett bibliotek drivs av en privat entreprenör. Vi ska också göra en internationell utblick och jämföra med tre andra länder. Detta ska vara ett kunskapsbidrag, och inte en inlaga som stöd åt ena eller andra hållet, säger Åsa Plesner, projektledare och den som kommer att författa rapporten.

Enkät till folkbibliotekschefer

Metoden kommer troligen att bli en enkät till bibliotekschefer i kommunerna, med syftet att ta fram fakta: var finns folkbiblioteken som drivs genom entreprenad? Enkäten kombineras med fallstudier i några kommuner som har ”extremerna”; till exempel Nacka där alla bibliotek drivs av privat entreprenör, Hällefors som valt att gå tillbaka till kommunal drift, och någon kommun som står och väger mellan de olika alternativen.
– Sedan kommer det också att finnas en juridisk analys. Vilka risker finns det med privata aktörer? Vad vet vi om marknadiseringens effekter på hur privata aktörer agerar? Vi kan i svensk nutidshistoria se hur det i andra sektorer uppstått en del nya logiker som inte existerar när det bara finns offentliga aktörer. Det kan uppstå en konkurrens som färgar av sig även på hur de offentliga bedriver sin verksamhet. Jag ska göra en spaning efter sådana möjliga konsekvenser, som föreningen kan förhålla sig till.

Resultat i september

Hösten 2017 gjorde Biblioteksbladet en enkät där 18 kommuner uppgav att de möjligen skulle ha privat drivna bibliotek inom tre år. Denna siffra är en av de saker Åsa vill följa upp.
– Jag kommer särskilt att titta på de kommunerna för att se hur de valt att göra. Varför har man valt att släppa in privata aktörer, eller inte? Om man gjort det, med vilka förväntningar har man gjort det, och vilka konsekvenser kan man vänta sig att det ska få framöver?

Rapporten kommer i slutet av september.