Katarina Michnik är ny jurymedlem i collijn-priset. Hon har arbetat i 10 år som först doktorand, sedan adjunkt och därefter lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås. Idag jobbar hon vid de Samhällsvetenskapliga biblioteken, Göteborgs universitet.

– Det känns jättebra; jag är glad och tacksam över att ha blivit tillfrågad om att få sitta i juryn och ser mycket framemot detta uppdrag, säger Katarina Michnik.

Varför valde du att vara med?
– Jag tycker att utdelningen av Collijn-priset är ett viktigt tillfälle som förhoppningsvis kan dels inspirera studenter till att skriva uppsatser om frågor som är aktuella för UH-bibliotek, dels uppmärksamma yrkesverksamma på UH-bibliotek på att det skrivs många intressanta uppsatser vid de svenska BoI-utbildningarna. Det är ett tillfälle som jag vill delta i.

Vad kommer du att tillföra?
– Min erfarenhet av att ha handlett runt hundra uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap under den tid som jag arbetade på Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås och min erfarenhet av att nu arbeta på ett universitetsbibliotek.

Vad är viktigast för dig när du ska utse en vinnare?
– Att uppsatsen behandlar en fråga som är relevant och aktuell för yrkesverksamma vid Sveriges UH-bibliotek, att uppsatsen håller en hög vetenskaplig kvalitet och att den är välskriven.