KB:s sekretariat för en nationell biblioteksstrategi gav nyligen ut en rapport om läget för svensk biblioteks- och informationsvetenskap.
– Viktig läsning för alla i sektorn, säger Jenny Poncin, Svensk biblioteksförening.
I juni kommer också föreningens sammanställning av de kompetensdiskussioner vi haft med utbildningsledning och studenter på samtliga lärosäten under 2017-2018.

Det är de fem svenska lärosätena med biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar som utrett situationen för sina respektive utbildningar, efter ett uppdrag från KB förra året. Resultaten presenteras nu i rapporten Profession, Utbildning, Forskning – Biblioteks- och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession.

Rapporten inleds med en kort beskrivning av ämnets historia, fortsätter med ett kapitel kring professionens status idag, och fokuserar sedan på hur utbildning -och forskningssituationen ser ut.

– Rapporten är välskriven och ger en bra bild av utbildningarna och sektorns utmaningar, och jag tycker att den är viktig läsning för alla i vår sektor. I föreningen har vi under det senaste året jobbat med kompetensfrågan, vem som ska jobba i framtidens bibliotek samt hur branschen förhåller sig till kontinuerlig kompetensutveckling. Vi har tillsammans med DIK träffat alla utbildningar och studenter för att diskutera dessa frågor, och i juni kommer en sammanställning av våra reflektioner. Vi hoppas på en fortsatt bred diskussion runt dessa frågor, säger Jenny Poncin, utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförenings kansli.

Rapporten avslutas med fem förslag för grundutbildning, forskning och kontinuerlig kompetensutveckling:

  • En ökning av antalet studieplatser på program på kandidat- och masternivå i biblioteks- och informationsvetenskap
  • Nationell forskarskola för biblioteksforskning
  • Inrättande av en externfinansierad professur med inriktning mot biblioteksforskning
  • Stärkt finansieringsstruktur för biblioteksforskning
  • Etablerande av en samlad nationell struktur för kontinuerlig kompetensutveckling

Bild från rapportens omslag: Helena Shutrick