Peter Björkman, en av initiativtagarna till det nya expertnätverket om nationella minoriteter och ursprungsbefolkningar, berättar här om nätverkets tankar såhär inför uppstarten.

Enligt bibliotekslagen är Sveriges fem nationella minoriteter – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar – prioriterade grupper, och de nationella minoritetsspråken prioriterade verksamhetsområden för alla bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet.

För att lyfta detta och skapa förutsättningar för utveckling tror vi att det är viktigt med forum för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Att skapa ett expertnätverk inom Svensk biblioteksförening är ett bra sätt, eftersom vi då kan samla bibliotekspersonal över hela landet och från olika delar av sektorn. Eftersom bland annat Kungliga biblioteket har publicerat flera rapporter om frågorna är det idag många som vet att biblioteken måste göra mer.

Många brottas dock med frågor om vad vi ska göra och vilka arbetssätt vi ska ha. Hur kommer vi igång? Hur ska vi utvecklas utifrån var just vi befinner oss? Här tror vi att ett nätverk blir viktigt, inte minst eftersom biblioteken har så skiftande behov och har kommit så olika långt. Ökad likvärdighet mellan bibliotek främjas när vi kan dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter!

Ett annat syfte är att skapa ett tryggt forum för bibliotekspersonal som själva tillhör en nationell minoritet. Denna punkt är central. Samtliga nationella minoriteter har lång erfarenhet av strukturell diskriminering och rasism i det svenska samhället och det är avgörande att arbetet inom nätverket kan ske utifrån de behov och upplevelser som de nationella minoriteterna själva har.

Berättat för Simon Kudrischoff. 

Fotnot: Denna text har tidigare publicerats i Biblioteksbladet Nr 3/2020 (nytt fönster).

Foto: Niklas Elzén