Nu startar ett nytt expertnätverk inom föreningen, med fokus på kommunikation.

Såhär beskriver initiativtagarna det nya expertnätverket:
”Det här nätverket syftar till att ge oss som jobbar med kommunikation ett forum att kunna bolla idéer då många av oss är ensamma i vår roll på biblioteket. Genom nätverket samarbetar vi bland annat med att ta fram material som texter, bilder och filmer. Nätverket ger möjlighet att dela policy- och strategiarbete, omvärldsbevakning och sprida goda exempel på hur vi når våra målgrupper. Allt med syftet att effektivisera och samordna kommunikationen inom biblioteken.”

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening – Bli medlem här!

För mer information maila info@svbib.se