Föreningens ordförande Johanna Hansson skriver om dagens styrelsemöte.

Idag har styrelsen träffats igen efter en lång sommar. Vi trodde nog i våras att hösten skulle innebära en snabbare återgång till fysiska möten än vad som är fallet. Vi fick nöja oss med att ses digitalt även denna gång.

Hur behålla medlemmar och attrahera nya?

Många frågor på dagordningen kopplade på ett eller annat sätt tillbaka till den pågående pandemin. Vi ser till exempel att vi har tappat en del medlemmar under våren. Vi tror att det hänger samman med att bland annat Biblioteksdagarna blev inställda i maj. Det är inget dramatiskt tapp, men vi vill ändå veta mer om vad det är som avgör om man väljer att vara kvar som medlem eller inte. Vi är en medlemsstyrd förening och hämtar både legitimitet och energi för att driva frågor hos våra medlemmar. Kansliet kommer att ta fram ett underlag för styrelsen att utgå ifrån i fortsatta diskussioner kring hur vi framåt fortsätter att behålla medlemmar och att attrahera nya.

Presentation av nya Biblioteksbladet

En faktor som vi vet är viktig för föreningens medlemmar är Biblioteksbladet. Den här veckan kommer det första numret av den omgjorda tidningen. Och samtidigt lanseras den nya webben. På styrelsemötet fick vi en presentation av omgörningen, av BBL:s chefredaktör Thord Eriksson. Den tryckta tidningen kommer att vara mer fördjupande och mer tematiserad, samtidigt som webben ökar takten i nyhetsbevakningen. Jag tycker att det är ett både framåtsyftande och värdigt sätt att bibehålla och utveckla relevansen hos en 104-åring. Det första Biblioteksbladet kom 1916. Den nya tidningen dimper ner i brevlådan inom någon dag, med temat Digitalt kulturarv. För övrigt en av de frågor som styrelsen har identifierat som prioriterad i vårt opinionsbildande arbete.

Tre strategiska frågor

En del av dagens möte ägnades åt att identifiera långsiktigt strategiska frågor som vi behöver arbeta vidare med. Medlemsfrågan är alltid en sådan. En annan viktig fråga är det internationella arbetet, som är centralt för föreningen, men där kraven på att kunna bedriva det så klimatsmart som möjligt ökar. En tredje fråga är, som för de allra flesta, att balansera digitala och fysiska möten. Vi kommer säkerligen att ses mer digitalt framöver jämfört med tiden före Corona, men det kan aldrig helt ersätta fysiska möten. För Biblioteksföreningen är våra lokaler mitt i Stockholm viktiga för att möjliggöra utbyte. Just nu är det ganska tyst och lugnt där, men vi hoppas förstås att det snart ska vara möjligt för expertnätverk och andra att återigen mötas på kansliet.

Är du nyfiken på mer om styrelsens senaste möte eller på styrelsearbetet överhuvudtaget – eller har du inspel till frågan om vad det är som gör att man väljer att vara medlem? Ta gärna kontakt med mig eller med någon annan i styrelsen! Du hittar oss här: https://www.biblioteksforeningen.se/om-oss/

Fortsatt fin vecka!

Johanna Hansson,
Ordförande Svensk biblioteksförening