Snart är det dags för Biblioteksdagarna 2019 i Helsingborg. I samband med det håller Svensk biblioteksförening sitt årsmöte, där medlemmarna samlas till diskussion om framtiden, väljer styrelse, samt beslutar om verksamhetsinriktning och budget.

Årsmötena ska vara en plats för livlig diskussion och meningsutbyte. Självklart finns det utrymme för att lyfta frågor spontant där och då, men ett effektivt sätt att påverka är att skriva en motion. Därför vill vi uppmana dig som medlem att lämna in en motion till årsmötet. Ta chansen! Sista dagen att skicka in en motion är den 8 mars.

Skicka din motion till adress:
Svensk biblioteksförening
Oxtorgsgränd 2
111 57 Stockholm

Det går även bra att skicka en motion per e-post till info@svbib.se

Vad är en motion?

En motion för fram ett förslag som du vill att årsmötet ska ta ställning till. Du kan skriva motion som enskild och/eller som institutionell medlem. En motion ska vara skriftlig och undertecknad.

Ditt/dina förslag ska sammanfattas i beslutspunkter i slutet av motionen – det man brukar kalla att-satser. Det är viktigt att att-satsen formulerar exakt vad det är du vill att årsmötet ska besluta. För att många ska förstå syftet med förslaget är det också bra om motionen innehåller en bakgrund. Försök också att beskriva varför du vill ha ditt förslag genomfört. Undvik att ta upp flera ämnen i samma motion. Tycker du flera olika saker – skriv flera motioner.

Ett tips är att ta kontakt med kansliet för att bolla din motionsidé. Då kan du få hjälp, stöd och tips. När du har skickat in din motion, ta gärna kontakt med någon i styrelsen och förklara din motion muntligen också. När du skickat in motionen kommer styrelsen att skriva ett svar på den. Både motionen och svaret delges alla medlemmar som en del av handlingarna inför årsmötet. Om dina förslag ska genomföras eller inte bestämmer medlemmarna på årsmötet.

Lathund för motionsskrivande:
Rubrik
Eventuellt kort sammanfattning
Bakgrund
Problem
Lösning
Att-sats