Den 8 september på FN:s internationella läskunnighetsdag firas Read Hour. Målet med kampanjen är att inspirera speciellt unga till läsning och etablera en festdag för läsandet. Samtidigt vill man även väcka samhällsdebatt om läsning.

Read Hour är ett initiativ från Barn- och ungdomsstiftelsen i Finland.

– Med kampanjen vill vi inspirera alla, speciellt barn och unga, att läsa lite mer och hitta det egna sättet att läsa. Vi vill också etablera en dag då alla läser och på detta sätt göra det till en gemensam upplevelse och skapa diskussion kring läsandet, säger Heidi Enbacka som är producent för Read Hour.

I samband med Little x Little action campaign funderade stiftelsen tillsammans med Alma Media, Dentsu Aegis Network och flera andra aktörer på vilka gärningar som skulle kunna utvecklas för att främja de globala målen för hållbar utveckling, alltså FN:s Agenda 2030.

– Läskunskapen identifierades som ett centralt verktyg för att nå målen. Under 2010-talet ökade dessutom oron över finländska ungdomars försämrade läskunskaper och läsintresse. Då skapades idéen om hela Finlands gemensamma lästimme och Read Hour firades första gången år 2019, säger Heidi Enbacka.

I år firas Read Hour för fösta gången även i andra länder än Finland.

– Det känns spännande! Vi är glada över att många organisationer är med och jobbar för att etablera Read Hour i Sverige. Klockan 19.00 hoppas vi att alla i Sverige stannar upp för att läsa eller tala om läsandet. Sedan får man gärna dela med sig av sina upplevelser med #ReadHour på sociala medier, säger Heidi Enbacka.

Foto: Barn- och ungdomsstiftelsen.