Under Branschdagarna lyssnade vi på ett samtal med Daniella Brummer Pind, folkbibliotekschef Göteborg, Malin Barkelind, bibliotekarie Uppsala universitetsbibliotek och Jon Thors, skolbibliotekarie Sollentuna om hur de ser på sin yrkesroll i ljuset av pandemin.

Alla tre bibliotekarier betonade att pandemin har, trots alla hinder, varit positiv för yrkesrollen, speciellt när det kommer till det digitala.

– Vi har kämpat i flera år för att bli mer digitala och det har inte hänt förrän nu när vi har tvingats in i det, säger Daniella Brummer Pind.

Hon menar att biblioteken även har behövt fundera på hur de kan skapa närhet när det fysiska inte längre går. Daniella Brummer Pind berättar att de har behövt bli mer kreativa, och tänka ut hur de kan förmedla sin verksamhet utan den fysiska närheten. Malin Barkelind som är bibliotekarie på Uppsala universitetsbibliotek håller med.

– Vi ser att den digitala utvecklingen har fått skjuts och för distansstudenterna har tillgången till biblioteket blivit bättre då vi har mer tjänster digitalt nu, säger Malin Barkelind.

Även skolbiblioteken har sett en positiv utveckling av pandemin.

– Jag upplever att vi också ser vikten av informationssökning och värdering av källor. Pandemin har varit ett guldläge att hitta lektionsmaterial för att analysera källor och tänka källkritiskt, säger Jon Thors, skolbibliotekarie Sollentuna.

Samtidigt finns det mycket mer att lära sig och arbeta med. Daniella Brummer Pind menar att man också måste börja samarbeta över gränserna.

– När de andra verksamheterna stängde ner under pandemin insåg man hur viktiga biblioteken är och bibliotekarier är vana med att ha många bollar i luften och vara flexibla men vi måste också få kompentensutveckling inom psykisk ohälsa, säger Daniella Brummer Pind.

Hon menar att många har ett behov av att prata med någon och många som kommer till biblioteken pratar då med bibliotekarierna. Den psykiska ohälsan har ökat och därför kan bibliotekarier hamna i svåra situationer och behöver verktyg att hantera dem.

– Det finns etisk stress bland bibliotekarier som man inte pratar mycket om och den har ökat under pandemin. Behovet från besökarna har bilvit större och vi kan inte hjälpa till därför ökar även vår etiska stress, säger Daniella Brummer Pind.