Under bokmässans andra dag höll föreningen sitt andra och sista seminarium, ”Stärkta språkutveckling med stärkta skolbibliotek”. Här fick vi bland annat höra Ida Ross, skolbibliotekarie på Vallastadens skola i Linköping, berättar om sitt läs- och språkutvecklande arbete.

Utbildningsminister Anna Ekström delade under seminariet också ut priset Årets skolbibliotek till Vallastadens skola i Linköping.

Seminariet började med att Ida Ross berättade om sitt arbete på Vallastadens skola där de bland annat har stora läs- och skrivsatsningar. Hon berättade också att rektor, skolbibliotekarie och pedagoger samarbetar mycket.

– I just i läs- och skrivsatsningen ingår många olika läsningar som parläsning, fadderläsning och temaläsning, säger Ida Ross.

Grundsärskolans klasser besöker biblioteket varje vecka för att titta runt och botanisera sig på biblioteket.

– Det är ett sätt att få upp läsglädjen och barnen uppskattar författarbesöken, säger Ida Ross.

Hon fortsätter att berätta om att skolan har ett stort mediebestånd:

– Vi har ett stort utbud med böcker man känna på, pekböcker, lättlästa böcker med mera, säger Ida Ross.

Rektor på skolan, Martina Almén, säger under seminariet att skolan har tagit fram en handlingsplan där det finns mål och syfte.

– I handlingsplanen tydliggör vi allas roller och uppdrag eftersom alla bidrar på olika sätt.

När utbildningsminister Anna Ekström delade ut priset Årets skolbibliotek till Vallastadens skola berättade hon att skolbiblioteken är en viktig del i hennes arbete.

– Skolbiblioteken får inte vara en isolerad plats på skolan, sa Anna Ekström.