Du som är student vid någon av utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap har möjlighet att söka stipendium för att kunna delta i Svensk biblioteksförenings konferenser.

Stipendiet ger gratis deltagande i konferensen och bidrag upp till 1.000 kronor för resa och boende. Bidraget betalas ut i efterhand mot kvitton. Högst fem studerande per konferens kan få stipendium.

Ansökan skickas till e-post: info@svbib.se

Ansökningarna behandlas fortlöpande så skynda att skicka in din ansökan!