– Det är viktigt att kommande EU-lagstiftning om upphovsrätt säkerställer allas rätt till fri tillgång till information och kunskap. Därför intensifierar vi nu vårt arbete för att påverka EU-parlamentariker inför kommande omröstningar säger Katarina Wiberg, forsknings- och utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförening.

Svensk biblioteksförening har tillsammans med en lång rad organisationer undertecknat ett brev till ledamöterna i EU-parlamentets utskott för rättsliga frågor, JURI. Brevet handlar om det förslag till upphovsrättsdirektiv som för närvarande behandlas i EU-parlamentet. JURI väntas rösta om förslaget i början av oktober och nu pågår ett intensivt påverkansarbete för att uppnå en balanserad upphovsrätt.

Svensk biblioteksförening kommer under de kommande veckorna uppvakta de svenska ledamöterna i JURI, motsvarande arbete görs av våra syskonföreningar i andra länder samt genom LIBER och EBLIDA. Brevet vi undertecknat tar upp ett antal områden som behöver förändras innan direktivet beslutas:

  • Text- och datautvinning bör få utföras av samtliga som har laglig tillgång till ett material. Att strypa möjligheten för exempelvis journalister, fristående forskare, kulturarvsinstitutioner, privatpersoner och företag att bruka metoder för text- och datautvinning riskerar att leda till att utvecklingen på området bromsas.
  • Förslaget att införa ett obligatoriskt undantag för användandet av upphovsrättsskyddat material vid undervisning bör omfatta alla typer av undervisning, inte skilja på digitala eller analoga medier, samt även omfatta forskning.
  • Förslaget att införa ett särskilt skydd för nyhetsmaterial bör tas bort. Förslaget innebär att ett 20-årigt skydd införs för nyhetsartiklar som publicerats av dagstidningar och liknande publikationer. Ur ett användarperspektiv försvårar det tillgången, användandet och vidarespridningen av kunskap och information.
  • Bestämmelserna i artikel 13 hotar tillgängligheten till vetenskapliga artiklar, publikationer och forskningsdata som tillgängliggörs lagligt. Att införa ytterligare system för att skydda rättighetsinnehavarnas intressen skulle medföra merkostnader som försvårar övergången till ett öppet vetenskapssystem.

Öppet brev om upphovsrätt, (engelsk text, öppnas i nytt fönster)

EU-kommissionens förslag till direktiv om reformerad upphovsrätt (öppnas i nytt fönster)