Maria Schedvin och Victoria Lovsten från Nationella skolbiblioteksgruppen (NSG) har sammanfattat vad som sker i skolbiblioteken under coronakrisen.

”I den rådande tid av vakuum som uppstår när Corona lägger sig som en våt filt över alla verksamheter är det inte konstigt att det även sker på skolbiblioteken. Men vad är det som händer i skolbiblioteken då? Skolbibliotek med kompetent personal levlar upp, sammanställer digitalt material, skapar plattformar för att kunna möta elever och personal på digitala arenor både när det gäller det läsfrämjande arbetet som den digitala kompetensen. De använder metoder och strategier för att kunna möta behoven på annan plats, på andra sätt. Genom digitala referenssamtal, att bygga samlingar med tillgängliga E-medier och automatiskt förlänga lån är bara några exempel.

Precis som i vanlig skolbiblioteksverksamhet är den personliga relationen mellan skolbibliotekarie och elever betydelsefull. En del skolbibliotekarier jobbar uppsökande i elevernas egna kanaler såsom snapchat och instagram eller använder andra sätt för att få till en interaktion. Det förutsätter att det för det första finns en skolbibliotekarie och att denna har en förankrad roll i den dagliga verksamheten. De skolbibliotek som inte har kompetent personal har ingen möjlighet att göra detta.”

Läs hela texten på NSGs blogg (nytt fönster)

Maria Schedvin arbetar med skolbiblioteksutveckling på grundskoleförvaltningen i Malmö stad och representerar Sveriges skolbibliotekscentraler i NSG och Victoria Lovsten arbetar på Skolbibliotekscentralen i Lund och representerar Skolbiblioteksföreningarna i NSG. Svensk biblioteksförening representeras i NSG av Jenny Nilsson.