Nu kan du lämna förslag på ny ledamot i föreningens styrelse. Nominera din kandidat senast 21 januari.

Maila din nominering till valberedningen via e-post valberedningen@svbib.se

Ny styrelseledamot väljs av årsmötet efter förslag från valberedningen. Årsmötet äger rum i Helsingborg 16 maj, i samband med Biblioteksdagarna.

Läs mer om styrelsens uppdrag

Svensk biblioteksförenings styrelse

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidschef, Botkyrka

Invald 2015, omvald 2017

Helena Kettner Rudberg
Enhetschef, MTM

Invald 2015, omvald 2017

Inga Andersson
Rektor, Lars Kaggskolan i Kalmar

Invald 2017

Malin Ögland
Universitetsadjunkt, Högskolan i Borås

Invald 2017

Johanna Hansson (ordförande)
Projektledare, Uppsala universitetsbibliotek/Almedalsbiblioteket
Invald 2018

Karin Grönvall
Överbibliotekarie, SLU

Fyllnadsvald 1 år 2017, omvald 2018

Lo Claesson
Bibliotekschef, Vaggeryd

Fyllnadsvald 1 år 2015, omvald 2016 och 2018

Jens Thorhauge
Egen konsult, Danmark

Invald 2016, omvald 2018

Pelle Snickars
Professor, Umeå universitet

Invald 2016, omvald 2018

Lisa Petersen
Bibliotekschef, Mälardalens högskola

Invald 2018

Avgår ur styrelsen vid årsmötet 2019:

Cecilia Gärdén
Konsulent bibliotek, Kultur i Väst
Invald 2013, omvald 2015 och 2017