Victoria Lagerkvist och Malin Klintholm, båda biblioteksutvecklare i Region Sörmland, har fått Svensk biblioteksförenings resestipendium för att besöka den internationella konferensen ”Wikimedia + Libraries International Convention” i Maynooth, Irland. Vi har pratat med båda två inför den kommande resan.

Hur känns det att ha fått resestipendiet?
– Det känns hur roligt som helst!

Vilket är syftet med resan?
– Vi vill nätverka, upptäcka, och förhoppningsvis bli lite skarpare i vårt arbete för ett fritt, öppet och mer jämlikt kunskapsarv. Det är också ett tillfälle att dela hur vi tänker och hur vi gör hos oss, som att mötas i sådant som att Wikipedia behöver förbättras utifrån ett hbtqi-perspektiv och hur en Wikimedian-in-Residence kan innebära att göra demokratiarbete i en biblioteksverksamhet.

Vad hoppas ni på att få ut av resan?
– Wikipedia och de övriga Wikimedia-plattformarna är globala projekt, och vi ser att både bibliotek och bibliotekarier är pusselbitar i detta. Men det finns också många utmaningar, och det är något vi hoppas kunna diskutera, reflektera och lära mer ihop med andra. Vi är såklart även nyfikna på vad som görs på andra håll i världen, kanske hittar vi andra projekt eller bibliotek som vi kan påbörja samarbeten med redan under konferensen. Så insikter och en vidgad bibliotek- och Wikimedia-gemenskap är väl det vi hoppas få ut.

Varför tycker ni att det är viktigt att besöka just konferensen ”Wikimedia + Libraries International Convention”?
– Det är ett viktigt sammanhang för oss på flera olika sätt. Vi har under många år arbetat med och engagerat oss på och kring Wikipedia för att möjliggöra delaktighet, fler perspektiv och kollektivt kunskapsbygge. Vi tror att det är en konferens som verkligen behövs, och eftersom det är den allra första internationella konferensen av detta slag så känns det extra intressant att delta.