Med en litterär hub hoppas projektledaren och poetry slam-mästaren Tess Rikardsson engagera ungdomar på Vimmerby bibliotek, institutionell medlem i Svensk biblioteksförening.

Du har startat en litterär hub på biblioteket; vad innebär det?
– Den litterära huben ska vara en fysisk plats för unga på biblioteket där det ska vara mysigt att umgås och finnas inspiration till skrivande och läsning. Det är mycket aktiviteter på gång, både på biblioteket och i samarbete med andra aktörer i kommunen! Än så länge har jag planer på att bland annat starta en skrivargrupp som träffas regelbundet för att skriva, fika och göra olika övningar tillsammans och en läsgrupp där man kan diskutera olika böcker och texter. Jag kommer även anordna en del workshops utöver detta, och jag kommer också att handleda ungdomar som vill sommarjobba som författare under tre veckor.

Vilket är syftet med projektet?
– Syftet är att dels få ungdomar att bli mer intresserade av läsning och skrivande, och dels att skapa en plats för dem med liknande intressen där de kan umgås, lära sig mer och kunna dela sina tankar och idéer med varandra.

Projektet riktar sig till personer mellan 15–19 år. Varför valde ni att rikta er till just den åldersgruppen?
– Det är en åldersgrupp som vi just nu inte når ut till så mycket som vi skulle vilja. Dels är det många unga som slutar gå till biblioteket efter bokslukaråldern, och dels erbjuds det just nu i princip inga aktiviteter för ungdomar i den åldern på vårt bibliotek. Därför hoppas jag att detta ska leda till att fler ungdomar väljer att vara på biblioteket! Dessutom är en del av projektet att jag ska vara handledare för ungdomar som vill sommarjobba som författare, och de som kan söka kommunens feriepraktik är i just den åldern.

Du har själv en bakgrund som både journalist och poet. Hur tar du med dig dessa erfarenheter in i rollen som projektledare för den litterära huben?
– Mitt brinnande intresse för skrivande i alla möjliga former och läsning gör att jag har mycket att dela med mig av och förhoppningsvis kan inspirera ungdomarna. Genom journalistyrket har jag också blivit van vid att möta mycket nya människor, jag är nyfiken och ställer många frågor. Jag kommer att prata mycket med ungdomarna om hur de vill att den fysiska platsen på biblioteket ska vara utformad och vad för aktiviteter de vill ha – för det viktiga är att de ska trivas där, att de ska känna att det är deras plats.

Du blev nordisk mästare i poetry slam 2022, grattis! Vilken roll tänker du att poetry slam kan ha i biblioteksverksamheten?
– Tack! Jag tänker att det kan vävas in på flera olika sätt, genom workshops, öppna scener och mindre tävlingar. Min första planerade aktivitet är att ha två dagar workshop i poetry slam på sportlovet. På sikt hoppas jag också kunna starta upp poetry slam-tävlingar i hela Kalmar län, då vårt län just nu inte har något lag till den svenska mästerskapen.

Hur länge pågår projektet?
– Projektet på Vimmerby bibliotek kommer pågå i minst ett år, men förhoppningen är att det ska bli ett mer långvarigt projekt. Vi hoppas också att andra kommuner ska inspireras och ta efter den här satsningen!