Jenny Nyströmskolans bibliotek får Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd 2022 för projektet Läsambassadörer för ungas läslust. Vi har pratat med Isabelle Sjödin, bibliotekarie på skolbiblioteket.

Projektet, som drivs av skolbibliotekarierna Isabelle Sjödin och Hanna Berg Carlsson, innebär att skolans bibliotek ska starta upp en bokklubb som är helt och hållet styrd av elever. Tanken är dels att klubben ska bli en plats för elever att samlas kring sitt läsintresse utanför skolarbetet, och dels att inspirera andra elever och locka till läsning.

Hur känns det att ha fått föreningens utvecklingsstöd?
– Mycket roligt, vi är jätteglada, säger Sjödin.

Vad ni ska göra med hjälp av stödet?
– Med utvecklingsstödet kan vi beställa in böcker som våra läsambassadörerna själva är intresserade av att läsa. Vi kan också stärka klubbens identitet och känsla av gemenskap genom att skapa en logga som vi kan trycka på knappar, tygväskor, tygmärken och liknande, berättar Sjödin.

Vilket är syftet med ert projekt?
– Vi ser en växande läskultur bland eleverna och att de ofta tipsar varandra om olika böcker. Många unga tipsar böcker till varandra via sociala medier som exempelvis Tiktok med hastaggen #booktok. Detta vill vi lyfta och förstärka genom att ge eleverna ett utrymme på skolan att prata och tipsa om böcker för varandra, säger Sjödin.

Vad hoppas ni på för resultat?
– Vi hoppas på att öka läslusten och intresset för böcker bland skolans elever. Att läs- och bokintresserade elever får en mötesplats, och att detta även kan vara en ingång för fördjupad relationsbyggande mellan unga och skolbiblioteket samt biblioteken i allmänhet, säger berättar Sjödin.

Hur länge kommer projektet att pågå?
– Vi startade projektet i början av höstterminen. Vi gick ut med information om klubben för klasserna och vi samlade in intresseanmälningar från elever. Förhoppningen är sedan att den ska finnas kvar för kommande läsår, med nyrekryteringar från nya klasser, säger Sjödin.