Lina Björkholtz, Mardlen Mirshekari, Marie Leijonhufvud och Elin Lundberg från Malmö stad har fått föreningens resestipendium och ska åka till Helsingfors nya bibliotek Ode. Vi har pratat med dem inför deras resa:

Varför vill ni åka till Helsingfors nya bibliotek Ode?
Vår enhet inom Biblioteken i Malmö har bland annat som uppdrag att arbeta med värdskap och bemötande och under 2019 kommer vi att förnya vårt nuvarande entré- och receptionsområde på Stadsbiblioteket. Vi söker därför nya intryck kring bemötande, bemanning, möblering, skyltning med mera och tror att ett studiebesök på det användarutvecklade nya biblioteket Ode kan ge just detta.

Vad finns det där för er att hämta?
Då Ode öppnar i december tänker vi oss att det hade varit intressant att ta del av personalens erfarenheter en bit in på våren. Vi är mycket nyfikna på hur det känns för personalen att arbeta i det nya huset och med det arbetssätt de valt. Vi hoppas även på möjlighet att diskutera olika sätt att tänka kring visningar. Vi tror att det finns mycket för oss att hämta, förutom det vi redan nämnt exempelvis hur de har arbetat då de format det nya biblioteket utifrån Helsingforsbornas önskemål och vilka avvägningar de har gjort i det arbetet. Hur har sedan besökarnas reaktioner varit på det nya biblioteket, vilka synpunkter har kommit in? Vår enhet arbetar mycket med användardialog och förhoppningsvis kan vi ta med oss nya idéer från Odes arbete.
Vi vill även ta del av deras tankar kring de lösningar som de valt vad gäller rumslig utformning, i hela huset men speciellt vilka funktioner som placerats i entréområdet.

Vad hoppas ni på att få ut av studieresan?
Vi hoppas på många nya intryck som kan ta oss vidare i vårt eget arbete.

Hur känns det inför resan?
Spännande, inspirerande och intressant. Vi ser verkligen fram emot resan.

Foto: Från vänster Lina Björkholtz, Mardlen Mirshekari, Marie Leijonhufvud (längst fram), Elin Lundberg. Fotograf: Erik Leo