Dagens Nyheters politiske redaktör Per Svensson skriver idag sin ledare på temat folkbibliotekens roll. Såhär kommenterar Svensk biblioteksförening texten.

När ingen vill diskutera bibliotekens uppgift och verksamhet ska vi bli oroliga. Vi välkomnar därför Per Svenssons ledare i DN, även om vi har invändningar mot innehållet. Folkbiblioteken är med över 65 miljoner besök vårt lands mest besökta kunskaps- och kulturinstitution. I återkommande mätningar rankas biblioteken högt bland de samhällsinstitutioner som har högst förtroende.

Biblioteksverksamhet är inte en statisk verksamhet utan förändras ständigt och uppdraget omtolkas efter förändringar i både omvärld och i lokalsamhället. Men förändring är stökigt och leder obönhörligen till diskussion och debatt. Sett i ett längre perspektiv har inte biblioteksutvecklingen varit rätlinjig. Stora förändringar har ofta skett i tider av oro och snabb förändring i vår omvärld. 1912 års beslut om utökat stöd till folkbiblioteken fattades i demokratiseringens tidevarv och det fanns en stark tro på folkbildningens möjligheter. På samma sätt skedde en snabb utveckling av biblioteken under 30-talet, mot bakgrund av depression och framväxande fascism.

Idag skapar globala trender som digitalisering, migration och klimatförändring nya förutsättningar och möjligheter för biblioteken, men också ett större behov av biblioteksverksamhet. Mer än någonsin behöver vi professionella bibliotekariers kompetens inom läsfrämjande, bildning, integration, sökkritik och digital delaktighet. Vi behöver biblioteken som öppen mötesplats för samtal och reflektion. Vi behöver kort sagt allt det som biblioteken idag står för. Det behövs därför en större insikt om att biblioteken har ett mångfacetterat uppdrag och inte kan reduceras till enbart förmedlingscentraler för tryckta böcker.

Per Svenssons skriver att folkbiblioteken byggdes upp för att “demokratisera bildningen och göra bildningen till ett värn för demokratin”. Vi håller med! Biblioteken är en av de viktigaste vägarna till kunskap, information, upplevelser och bildning. Men på samma sätt som förutsättningarna för tidningsbranschen radikalt ändrats de senaste åren, genomgår biblioteken också en utvecklingsresa för att möta de krav och behov som dagens och morgondagens biblioteksanvändare har. Det betyder inte att grundidén går förlorad, men uppdateras för en ny tid.

Calle Nathanson, ordförande Svensk biblioteksförening
Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening

Läs hela ledaren på Dagens Nyheters webbplats (nytt fönster)